Op dit moment zijn er proefdirecties voor een nieuwe dirigent.